+381 (0) 25 541 9525

Auto škola | Cenovnik

Cenovnik

Cenovnik se primenjuje od 15.11.2019.

 

NAPOMENA:
Sa svakim kandidatom se sklapa ugovor o uslovima pod kojim će biti obavljena obuka kandidata za vozače i polaganje vozačkog ispita. Ugovor definiše međusobne obaveze i u njemu se navodi cena polaganja vozačkog ispita koja se može platiti i na rate. Ako je kandidat maloletan, ugovor potpisuje i roditelj-staratelj.

Taksa za polaganje se plaća pri prijavi ispita na račun MUP-a. Te takse iznose:
- za teorijski ispit-792,00 din+PTT
- za praktični ispit-985,00 din+PTT

Ispiti se prijavljuju naj kasnije 8 radnih dana pre unapred određenih termina, uz obaveznu uplatu taksi.

Red.
broj

OPIS STAVKE

napomena

jed.
mere

Jed. cena
din/čas

PDV
20%

UKUPNO
sa PDV

1

Teorijska obuka sa vežbama sve kategorije
čas
300,00
60,00
360,00

2

Praktična obuka AM, A1, A i B kategorija

praktična obuka

čas

985,00
197,00
1.182,00

3

Teorisjki ispit 

1. put izlaza

kom

918,00
183,60
1.101,60

4

Praktični ispit  1. put izlaz

B kategorija
kom
985,00
197,00
1.182,00

5

Praktični ispit 1. put 

AM, A1 i A kategorija
kom
1.200,00
240,00
1.440,00
6 Teoretski i praktični ispit (popravni) sve kategorije kom 3.000,00 600,00 3.600,00


Pregled minimalnog fonda časova teorijske i praktične obuke

  • AMSS
  • AMSS Osiguranje
  • amss
  • Asocijacija tehnickih pregleda vozila
  • Belix
  • RegOs software solutions

AMK Magnet, V.Petrovića
025/412-722

AMK Magnet, Jug 3
025/541 9525