+381 (0) 25 541 9525

Polaganje Vozačkog ispita

Na polaganju praktičnog dela vozačkog ispita odžanom 12.06.2019. sledeći kandidati su uspešno položili ispit:

     1) Aleksandar Latković

     2) Marina Periškić

     3) Katarina Kubatov

     4) Tatjana Nonković

AMK Magnet ČESTITA svim kandidatima uspešno položen ispit!!!

  • AMSS
  • AMSS Osiguranje
  • amss
  • Asocijacija tehnickih pregleda vozila
  • Belix
  • RegOs software solutions

AMK Magnet, V.Petrovića
025/412-722

AMK Magnet, Jug 3
025/541 9525