+381 (0) 25 541 9525

Novosti o Kartici za profesionalne vozače

 

 

 

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

četvrtak, 31 januar 2019 20:22

.Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije (ABS), u okviru poslova poverenih Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik Republike Srbijeˮ, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 - Odluka US, 55/14, 96/15 – dr.zakon, 9/16 – Odluka US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr.zakon i 87/18), ovlastila je AMSS za poslove podnošenja i obrade zahteva za izdavanje sertifikata i kvalifikacionih kartica za vozače.

Svi vozači koji na dan stupanja na snagu Pravilnika o uslovima i načinu sticanja sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice, kao i u periodu od jedne godine od dana stupanja, imaju u vozačku dozvolu upisanu neku od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, mogu podneti u AMSS ekspoziturama zahtev za izdavanje sertifikata i kartice, bez pohađanja obavezne obuke i polaganja stručnog ispita.

Sertifikat o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacionu karticu mora imati svaki vozač kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E, s tim da se određeni vozači izuzimaju od procesa sertifikacije. Sertifikat o stručnoj kompetentnosti kojim se potvrđuje početna kvalifikacija za prevoz tereta odnosno prevoz putnika nema rok važenja.

Kvalifikaciona kartica vozača je međunarodni dokument i podaci su dvojezični, na srpskom jeziku (ćirilično pismo) i engleskom jeziku, i kao lični dokument  glasi na ime vozača.

Uz Zahtev za izdavanje sertifikata i kvalifikacione kartice potrebno je priložiti :

 • Fotokopiju ili ispis lične karte vozača – originalni dokument na uvid;

 • Fotokopiju vozačke dozvole vozača – originalni dokument na uvid;

 • Fotografiju vozača formata 25x35 mm, ne starija od 6 meseci;

 • Dokaze o izvršenim uplatama.

UPUTSTVO za popunjavanje uplatnica sa iznosima i primer uplatnice pogledajte ovde!

UPUTSTVO za popunjavanje zahteva za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača:

Zahtev za izdavanje sertifikata o stručnoj kompetentnosti i kvalifikacione kartice vozača (u daljem tekstu: „zahtev“) podnosi vozač lično, u jednoj od ovlašćenih AMSS ekspozitura, u kojima se može odmah izvršiti i plaćanje predviđenih naknada za karticu i sertifikat.

Sertifikat/karticu vozač preuzima lično u ekspozituri u kojoj je i podneo zahtev.

Izuzetno, u slučaju da vozač nije u mogućnosti lično da preda zahtev/preuzme sertifikat/karticu ovaj se postupak može sprovesti:

 • vozač može ovlastiti fizičko lice, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu, pri čemu ovlašćenje mora da bude overeno od strane nadležnog organa za overu;

 • pravno lice (poslodavac) u kojem je vozač zaposlen može ovlastiti zaposleno lice iz pravnog lica, da u ime vozača preda zahtev odnosno preuzme sertifikat i karticu. Ovlašćenje mora biti na memorandumu tog pravnog lica overeno potpisom i pečatom.

NAPOMENA: Obavezno je napomenuti u ovlašćenju da li se ovlašćenje odnosi samo za podnošenje zahteva ili i za preuzimanje sertifikata/kartice.

Zahtev se mora potpisati na licu mesta, pred službenikom koji preuzima zahtev, osim ako zahtev donosi ovlašćeno lice u ekspozituru. U tom slučaju vozač, pre predaje zahteva ovlašćenom licu, potpisuje zahtev prema uputstvu.

Uplatilac mora biti fizičko lice odnosno vozač koji podnosi zahtev. Izuzetno, u slučaju da kompanija želi da izvrši uplatu za svoje vozače potrebno je da pored dokaza o izvršenoj uplati (potvrda iz banke), dostavi i spisak svih vozača za koje je izvršena uplata, na memorandumu kompanije, overeno potpisom i pečatom.

Ovlašćene AMSS ekspoziture za sertifikaciju profesionalnih vozača su:

Br.

Grad

Ekspozitura

Adresa

Telefon

Radno vreme

1.

Beograd

AMSS Agencija

Ruzveltova 16

011 / 2423-741

9-14h

2.

Beograd

AMK Jedistvo, Zemun

Cara Dušana 49

011 / 3160-257, 011 / 2610-425, 069 / 870-1877

9-14h

3.

Beograd

Macura Plus

Tošin bunar 232

011 / 7555-999 (opcija 3)

9-16h

4.

Beograd

AMSS Centar

Božidara Stojanovića 1

011 / 3581-­268

7-18:30h

5.

Beograd

AMSS Centar

Zrenjaninski put 114

011 / 3320-075, 069 / 870-2442

9-14h

6.

Beograd

AMK Novi Beograd

Bulevar Maršala Tolbuhina 40

011 / 2606-972, 011 / 3194-012

8-19h

7.

Novi Sad

Caruso d.o.o.

Novosadski put 127

021 / 6390-799, 021 / 551-450

8-16h

8.

Niš

AMSS Agencija

Kod hotela Nais - autoput E-75

018 / 4602-620

9-14h

9.

Bor

AMSS Istok d.o.o.

Dragiše Mišovića 8

030 / 458-311, 030 / 422-987

7-15h

10.

Šabac

AMK Šabac

Mačvanska 95

015 / 341-456, 015 / 341-457

9-14h

11.

Novi Pazar

AMSS d.o.o. Novi Pazar

Save Kovačevića bb

020 / 331-886, 069 / 870-2627

9-14h

12.

Užice

AUZO BAZA 1987 Užice

Miloša Obrenovića 22

031 / 563-4331, 069 / 870-2800

8-16h

13.

Čačak

BAVARIA TEAM

Moravska 11

032 / 434-097, 060 / 320-5656

9-14h

14.

Novi Sad - Petrovaradin

AUTO SERVIS Z. Jovanović

Reljkovićeva 57

021 / 6433-748

8-17h

15.

Kragujevac

AMSS Centar

Mlavska 1

034 / 356-433, 069 / 870-3163

8-15:30h

16.

Čačak (Preljina)

Bavaria motorrad d.o.o.

Ibarski put 179

032 / 343-097, 066 / 800-2006

9-14h

17.

Niš

Modena

Gornjoadrovačka 4

018 / 585-958, 063 / 403-520

9-14h

18.

Novi Sad

Auto prestiž d.o.o.

Temerinska 164

021 / 6412-982

9-14h

19.

Novi Sad

PD AMK Novi Sad d.o.o.

Bulevar oslobođenja 131

021 / 458-055, 060 / 40-999-70 (Miroslav)

9-14h

20.

Kraljevo

Autocard d.o.o.

Dositejeva 1

036 / 314-252, 065 / 440-7538

9-14h

21.

Kikinda

AMSS Banat d.o.o.

Jovana Jovanovića Zmaja 20

0230 / 422-259, 069/8701-565, 069/870-1861

9-14h

22.

Loznica

Pneustar d.o.o.

Luke Stevića 2

015 / 872-026, 060 / 332-7638

9-14h

23.

Vranje

Auto ML Antić d.o.o.

Radnička 6

066 / 9585-412

9-14h

24.

Leskovac

AMD Leskovac d.o.o.

Đorđa Stamenkovića 11

016 / 255-987

9-14h

25.

Valjevo

AMSS BB d.o.o. - Valjevo

Vojvode Mišića 39

014 / 221-650

9-14h

26.

Sombor

AMK Magnet CMV d.o.o

Jug 3 obilaznica nova 6

025 / 5419-525

9-14h

27.

Smederevo

Auto moto start d.o.o.

Goranska 45

026 / 621-105

9-14h

28.

Bor

Bortravel d.o.o.

Zeleni bulevar 27

030 / 444-760

9-14h

29.

Kruševac

AMS 1987 KŠ d.o.o.

Gazimestanska 32d

037 / 423-265

9-14h

30.

Pirot

Zoneks M d.o.o.

Kozaračka 2a

010 / 346-987

9-14h

31.

Zrenjanin

AM tehnički centar d.o.o.

Čarnojevićeva 1

023 / 546-610

9-14h

 

 

 

 • AMSS
 • AMSS Osiguranje
 • amss
 • Asocijacija tehnickih pregleda vozila
 • Belix
 • RegOs software solutions

AMK Magnet, V.Petrovića
025/412-722

AMK Magnet, Jug 3
025/541 9525